Undervisning og forelesninger

Jeg har hovedansvaret for IN1150 – Logiske metoder, men jeg har også vært med på å undervise, gjesteforelese og tilrettelegge en rekke andre kurs ved Universitetet i Oslo:

IN1150 – Logiske metoder
INF1080 – Logiske metoder for informatikk
INF1800 – Logikk og beregninger
INF2080 – Logikk og beregninger
INF3110 – Programmeringsspråk
INF3170 – Logikk
INF5170 – Masterseminar i logikk
MAT1030 – Diskret matematikk
INF1400 – Digital teknologi (gjesteforeleser)
INF1510 – Bruksorientert design (gjesteforeleser)

2020

IN1150 – Logiske metoder, våren 2020 (kursansvarlig og foreleser), med supplerende nettkurs.

2019

IN1150 – Logiske metoder, høsten 2019 (kursansvarlig og foreleser) som nettkurs.

IN1150 – Logiske metoder, våren 2019 (kursansvarlig og foreleser), med supplerende nettkurs.

2018

IN1150 – Logiske metoder, høsten 2018 (kursansvarlig og foreleser) som nettkurs.

IN1150 – Logiske metoder, våren 2018 (kursansvarlig og foreleser). Se IN1150 på Open edX og spillelisten med alle 2018-forelesningene på YouTube.

2016

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2016 (kursansvarlig og foreleser). Vi bruker både Open edX og YouTube. Se for eksempel spillelisten med alle 2016-forelesningene på YouTube.

2015

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2015 (kursansvarlig og foreleser). Se spillelisten med alle 2015-forelesningene på YouTube.

2014

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2014 (kursansvarlig og foreleser). Dette er første gangen boken Logiske metoder tas i bruk og første gangen alle forelesningene legges ut på YouTube. Se spillelisten med alle 2014-forelesningene på YouTube.

2013

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2013 (kursansvarlig og foreleser).

INF1510 – Bruksorientert design, våren 2013 (gjesteforeleser og er ansvarlig for delen som omhandler Arduino, maskin- og programvare og elektronikk).

2012

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2012 (kursansvarlig og foreleser).

INF2080 – Logikk og beregninger, våren 2012 (tilrettelegger kurset).

INF1510 – Bruksorientert design, våren 2012 (gjesteforeleser og er ansvarlig for delen som omhandler Arduino, maskin- og programvare og elektronikk).

2011

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2011 (kursansvarlig og foreleser).

INF1400 – Digital teknologi, høsten 2011 (gjesteforeleser om Arduino).

INF3170 – Logikk, våren 2011 (gjesteforeleser).

INF1510 – Bruksorientert design, våren 2011 (gjesteforeleser og er ansvarlig for delen som omhandler Arduino, maskin- og programvare og elektronikk).

2010

INF1080 – Logiske metoder for informatikk, høsten 2010 (kursansvarlig og foreleser).

INF3170 – Logikk, våren 2010 (kursansvarlig og foreleser).

2009

MAT1030 – Diskret matematikk, våren 2009 (kursanvarlig og foreleser)

2008

INF1800 – Logikk og beregninger, høsten 2008 (foreleser halve kurset, logikkdelen, sammen med Lars Kristiansen). Legger om kurset, utarbeider nytt pensum og underviser omtrent en tredjedel sammen med Dag Normann, professor ved Matematisk institutt.

MAT1030 – Diskret matematikk, våren 2008 (gjesteforeleser).

INF5170 – Masterseminar i logikk, våren 2008 (kursansvarlig og foreleser).

2007

INF5170 – Masterseminar i logikk, høsten 2007 (kursansvarlig og foreleser).

INF5170 – Masterseminar i logikk, våren 2007 (kursansvarlig og foreleser).

INF3170 – Logikk, våren 2007 (gjesteforeleser).

2006

INF3170 – Logikk, våren 2006 (kursansvarlig og foreleser).

INF5170 – Masterseminar i logikk, våren 2006 (gjesteforeleser).

2005

INF5170 – Masterseminar i logikk, høsten 2005 (kursansvarlig og foreleser).

INF3170 – Logikk, våren 2005 (kursansvarlig og foreleser).

INF5170 – Masterseminar i logikk, våren 2005 (kursansvarlig og foreleser).

2004

INF5170 – Masterseminar i logikk, høsten 2004 (kursansvarlig og foreleser).

INF3170 – Logikk, våren 2004 (kursansvarlig og foreleser).

INF5170 – Masterseminar i logikk, våren 2004 (kursansvarlig og foreleser).

2003

INF3110 – Programmeringsspråk, høsten 2003 (kursansvarlig og foreleser). Tilrettelegger og underviser hele kurset. Dette er første gang kurset gis, og innholdet omarbeides fullstendig fra det gamle kurset IN211.

INF5170 – Masterseminar i logikk, høsten 2003 (kursansvarlig og foreleser).

Noen forelesninger fra INF1080 i 2015

Velkommen til kurset

Grunnleggende mengdelære

Bevis, formodninger og moteksempler

Matematisk induksjon

Abstraksjon med ekvivalenser og partisjoner

Kombinatorikk

Litt abstrakt algebra

Grafteori

Vandringer i grafer

Avslutningsfest