Undervisning og forelesninger

Jeg elsker å undervise, og jeg underviser matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt på kurset Logiske metoder.

Jeg har hovedansvaret for IN1150 – Logiske metoder, men jeg har også vært med på å undervise, gjesteforelese og tilrettelegge en rekke andre kurs ved Universitetet i Oslo:

IN1150 – Logiske metoder
INF1080 – Logiske metoder for informatikk
INF1800 – Logikk og beregninger
INF2080 – Logikk og beregninger
INF3110 – Programmeringsspråk
INF3170 – Logikk
INF5170 – Masterseminar i logikk
MAT1030 – Diskret matematikk
INF1400 – Digital teknologi (gjesteforeleser)
INF1510 – Bruksorientert design (gjesteforeleser)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Noen forelesninger fra Logiske metoder i 2015

Velkommen til kurset

Grunnleggende mengdelære

Bevis, formodninger og moteksempler

Matematisk induksjon

Abstraksjon med ekvivalenser og partisjoner

Kombinatorikk

Litt abstrakt algebra

Grafteori

Vandringer i grafer

Avslutningsfest