Å kombinere matematikk, kunst og formidling

Foredrag
11. mai 2021, kl. 15.00
PhD Seminar, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim