Programmering og kreativitet

Foredrag
5. mars 2020
Naturfagsenteret / Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet / Utdanningsdirektoratet