Programmering og kreativitet

Foredrag
5. mars 2020, kl. 10.20
Naturfagsenteret / Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet / Utdanningsdirektoratet