Kunst, kreativitet og programmering

Foredrag
11. april 2019, kl. 18.00
NOISE og Savoy, Fredrikstad