Hvordan gjøre matematikk spennende og forståelig

Foredrag
12. mars 2019, kl. 16.15
ENT3R Oslo, Vilhelm Bjerknes' hus