Perspektiver, matematikk og metaforer

Foredrag
16. januar 2019, kl. 9.00
The Episcopal Academy, Pennsylvania