Show: Mønsterglede

Torsdag 27. september 2018 kl. 9.15
Torsdag 27. september 2018 kl. 10.15
Torsdag 27. september 2018 kl. 11.15

Mer informasjon: Ungforsk 2018

Foredrag
27. september 2018
Ungforsk 2018, Sophus Lies Auditorium, Universitetet i Oslo