Kunsten å forstå

Hva er «forståelse», og hvordan kan vi forstå noe bedre? Det er via av gode modeller – vitenskapelige modeller, mentale modeller og andre modeller – at vi forstår ting. Men, hva er en modell? Og hvordan bruker vi modeller, metaforer og analogier til å forklare og forstå verden omkring oss?

Beskrivelse av foredrag
Foredrag
20. september 2018, kl. 15.00
Marketing Summit Seminar, Gjensidige