Programmering på 1-2-3

En rask innføring i programmering med micro:bit med demonstrasjon av to programmer, ett enkelt program og ett litt mer komplekst program.

Beskrivelse av kurs
Foredrag
30. mai 2018, kl. 12.45
Digital Kompensedag, Kommunal Landspensjonskasse (KLP)