Fra enkle algoritmer til matematiske mysterier

Foredrag
15. mai 2018, kl. 17.30
Matematisk-Naturvitenskapelig Studentutvalg, Universitetet i Oslo