Modeller og eksperimentering

Mer informasjon: Unge Forskere

Foredrag
20. april 2018, kl. 13.00
Konkurransen Unge Forskere, Norges forskningsråd