Fra kreativ programmering til matematisk forståelse

Foredrag
19. april 2018, kl. 10.20
Kompetanse for kvalitet, Erfaringsdelingsseminar i matematikk, OsloMet