Metaforer, modeller og motivasjon

Hvordan bruker vi metaforer og analogier til å forklare noe? Hva er en modell? Hvordan skaper vi motivasjon hos elever?

Beskrivelse av foredraget
Foredrag
24. november 2017, kl. 9.00
Nettverksamling i matematikk for lærere i Nord-Trøndelag, Scandic Hotell Værnes, Trondheim