Kunsten å tenke abstrakt og matematisk

Hva betyr det å abstrahere og forstå? Hva er et bevis og et moteksempel? Hva betyr det at noe følger logisk fra en mengde premisser? Og hva er sammenhengen mellom morsetegn og Fibonacci-tall? Hva er matematikk? Hva er forståelse? Noen temaer: Skillet mellom syntaks og semantikk. Kunsten å tenke fra antakelser. Språk, definisjoner og bevis. Matematikk og filosofi.

Beskrivelse av foredrag

Mer informasjon: Forskerforbundets hjemmesider

Facebook: Event

Foredrag
16. november 2017, kl. 16.30
Forskerforbundet, Tromsø