Mathematical Explorations and Visualizations with Code

Verdenen av digital/algoritmisk/generativ kunst blomstrer, og kreativ koding blir stadig mer populært. Dette foredraget er en del av en rekke foredrag jeg gir, hvor jeg prøver å vise frem sammenhengen mellom datavitenskap, matematikk og kunst. For EECS kollokviet vil jeg gå mer i dybden og fokusere på samspillet mellom matematiske strukturer og programmering, med mange av mine egne eksempler. Programmering muliggjør ikke bare vakre uttrykk, kunst og engasjerende visualisering og forklaringer, men desto viktigere, åpner opp matematikkens verden for innsiktsfull utforskning og dypere forståelse. Med bare noen få linjer med kode kan vi parameterisere og eksperimentere med matematiske strukturer og lære mer om dem. Nøkkelord: matematikk, kunst, kreativ koding, geometri, kurver, omhyllingskurver, primtall, permutasjoner, kortstokking, partisjoner, flokking, cellulære automater og keltiske knuter.

Beskrivelse av foredrag

Mer informasjon: EECS Colloquium (engelsk)

Foredrag
4. oktober 2017, kl. 16.00
306 Soda Hall, EECS Colloquium, UC Berkeley