Matematiske opplevelser og hvordan vi bruker språk til å formidle matematikk

Mer informasjon @pi-konferansen 2017

Matematikk er et spesielt og abstrakt fag med sine helt spesielle utfordringer. Hva er kjernen i matematikk og hvordan kan vi på best mulig måte formidle våre matematiske erfaringer og opplevelser? For meg handler det om språk og mangfoldig og riktig bruk av metaforer og analogier. Det handler om empati og evnen til å endre perspektiv, om presisjon og filosofisk følsomhet. I dette foredraget vil jeg snakke litt om mine erfaringer med å formidle matematikk og komplekse temaer på en enkel, korrekt og forståelig måte.

Beskrivelse av foredrag
Foredrag
25. april 2017, kl. 14.00
@pi-konferansen 2017, Larvik