Kreativ programmering med Processing

Foredrag
29. mars 2017, kl. 16.15
Åpen sone for eksperimentell informatikk, Universitetet i Oslo