Formidling, forståelse og motivasjon i matematikkfaget

Foredrag
13. mars 2017, kl. 13.00
Ibsenhuset, Skien, Telemark Fylkeskommune