Rekreasjonell matematikk i informatikk og realfag

Foredrag
16. februar 2017, kl. 14.15
Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen