Hva er matematikk?

Foredrag
7. desember 2016, kl. 11.15
Rygge ungdomsskole