Litt om uendelighet

Foredrag
16. november 2016, kl. 19.15
Miniforedrag for MAT1100U, Universitetet i Oslo