Kreativ programmering

Mer informasjon: Kurvfest 2016 program

Foredrag
7. november 2016, kl. 14.55
Kurvfest 2016 – Digital innovasjon i skolen, Scandic Nidelven, Trondheim