Koding i matematikkundervisning: Workshop i Processing for realfag

Mer informasjon: Kurvfest 2016 workshops

Foredrag
7. november 2016, kl. 11.00
Kurvfest 2016 – Digital innovasjon i skolen, Scandic Nidelven, Trondheim