Forståelse og perspektiver i matematikk

12.00–12.30 Del 1: Matematikkens magiske mønstre
12.30–13.00 Del 2: Formidling av matematikk: å skape forståelse
13.00–13.30 Pause
13.30–14.00 Del 3: Rekreasjonell og kreativ matematikk
14.00–14.30 Del 4: Matematikk og filosofi
14.30–15.00 Pause
15.00–15.30 Diskusjon, samtale og avslutning

Foredrag
18. august 2016, kl. 12.00
Bragenes, Øren og Børresen skole, Drammen