Kreativ og konkret matematikk

Foredrag
16. august 2016, kl. 9.30
Steinerskolen i Moss