Programmering for matematikk

Foredrag
11. april 2016, kl. 10.00
Hordaland fylkeskommune

Vi ser på hvordan programmering kan brukes som støtte i matematikkundervisningen. I dette kurset vil du få en rask introduksjon til tre forskjellige programmeringsspråk og omgivelser: Scratch, Processing og NetLogo. Disse egner seg alle for å snakke om matematiske fenomener på en interaktiv og engasjerende måte. Hovedfokuset vil være på Processing, et programmeringsspråk og utviklingsmiljø basert på Java.

Scratch

Processing

NetLogo