Programmering for matematikk

Vi ser på hvordan programmering kan brukes som støtte i matematikkundervisningen. I dette kurset vil du få en rask introduksjon til tre forskjellige programmeringsspråk og omgivelser: Scratch, Processing og NetLogo. Disse egner seg alle for å snakke om matematiske fenomener på en interaktiv og engasjerende måte. Hovedfokuset vil være på Processing, et programmeringsspråk og utviklingsmiljø basert på Java.

Scratch

Processing

NetLogo

Foredrag
11. april 2016, kl. 10.00
Hordaland fylkeskommune