Rekreasjonell matematikk

Foredrag
16. oktober 2015
Sørlandsk Lærerstevne 2015, Larvik