Algoritmene som styrer våre liv

Se apeland.no/hva-er-en-algoritme for Apelands artikkel om foredraget.

Intervju etter foredraget

Roger Antonsen, Universitetet i Oslo fra ApelandVimeo.

Reaksjoner på Twitter

Foredrag
26. august 2015, kl. 10.55
Omdømmedagen 2015, Apeland