Programmering, matematikk og filosofi

Foredrag
19. mars 2015, kl. 9.00
Lærerkonferanse 2015, Lær Kidsa Koding, Trondheim