Makerspace og DIY-kultur for teknologi og forskningslære

Foredrag
4. februar 2015, kl. 14.30
Nettverksamling for lærere, Radisson Blu, Gardermoen