Tilfeldigheter og store tall

Foredrag
31. januar 2015, kl. 14.00
Åpning av Bjørn Melbye Gulliksens utstilling, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg

http://www.haugar.com/bjorn-melbye-gulliksen/