Matematiske mysterier

Foredrag
7. januar 2015, kl. 13.30
Samling i Realfagsnettverket for Buskerud fylkeskommune, Tyrifjord hotell