Turings betydning for datavitenskapen

Foredrag
11. desember 2014, kl. 16.30
Førpremiere på «The Imitiation Game», Sophus Lies auditorium, Oslo