Koding, forståelse og matematikk

Foredrag
21. november 2014, kl. 16.30
Lærerkonferansen 2014, Lær Kidsa Koding, Teknologihuset