Polyas metode og matematikkforståelse

Foredrag
5. november 2014, kl. 13.00
Sinsen Voksenopplæring, Oslo