Matematiske eksperimenter

«Dette forfatterbesøket handler om hvordan man kan eksperimentere med matematikk og hvorfor matematikk er noe av det mest kreative som finnes. Her får du høre om hva matematikk har å gjøre med sjonglering, origami, kunst, Rubiks kube, berg-og-dal-baner, kaos, spill og simuleringer av fenomener i naturen. Og om hvilke valg forfatteren gjør når han skriver om dette i bokform. Boken henvender seg til voksne og er interessant for lærere og elever å vite om. Men når Roger Antonsen er på besøk på din skole vil han selvsagt snakke så elevene forstår på sitt nivå.»

Faglig råd i DKS i Akershus har anbefalt denne produksjonen.

Begrunnelse for valg av produksjon:

Matematikk er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer. Samfunnet vårt trenger folk med kunnskap og ferdigheter innen de naturvitenskapelige fagene matematikk, fysikk og kjemi. Og vi trenger faglitterære forfattere som kan formidle ved å skrive og vise, og på den måten begeistre for matematikk som er mye mer enn tall!

Den kulturelle skolesekken i Akershus

http://akershus.ksys.no/produksjon_15528

Neskollen skole

Mandag 3. november 2014 kl. 10.15
Mandag 3. november 2014 kl. 11.45

Auli Skole

Onsdag 5. november 2014 kl. 9.45

Fjellfoten skole

Mandag 10. november 2014 kl. 9.40

Østgård skole

Mandag 10. november 2014 kl. 11.45

Skogbygda skole

Onsdag 12. november 2014 kl. 9.30

Fenstad skole

Onsdag 12. november 2014 kl. 11.20

Årnes skole

Fredag 14. november 2014 kl. 10.10

Framtun skole

Fredag 14. november 2014 kl. 12.20
Foredrag
3. november 2014
Turne for Den kulturelle skolesekken i Akershus