Åpen sone for eksperimentell informatikk

Foredrag
30. oktober 2014, kl. 11.15
Faglig-pedagogisk dag 2014, Universitetet i Oslo