Inspirasjonsshow på Ungforsk 2014

Onsdag 24. september 2014 kl. 10.15
Onsdag 24. september 2014 kl. 11.30
Onsdag 24. september 2014 kl. 13.15
Foredrag
24. september 2014
Sophus Lies Auditorium, Universitetet i Oslo