Inspirasjonsshow på Ungforsk 2014

Tirsdag 23. september 2014 kl. 10.15
Tirsdag 23. september 2014 kl. 11.30
Tirsdag 23. september 2014 kl. 13.15
Foredrag
23. september 2014
Sophus Lies Auditorium, Universitetet i Oslo