Logiske metoder

Foredrag
4. september 2014, kl. 10.15
Seminaret i matematisk logikk, Universitetet i Oslo