Kodeglede og læringsglede

Realfag, matte og IT som universelt språk

Foredrag
21. mai 2014, kl. 17.30
Internasjonal dag, Bakås skole, Oslo