Alternativ formidling av matematikk og informatikk

Foredrag
28. april 2014, kl. 13.00
VilVite, Bergen