Matematikkshow for Konkurransen Unge Forskere

Proscientia er Forskningsrådets prosjekt for å øke interessen for forskning og vitenskap blant i elever i ungdomsskolen, videregående skole og første året deretter (12–21 år).

Foredrag
11. april 2014, kl. 15.00
Proscientia, Norges forskningsråd, Norsk Teknisk Museum