Deterministisk kaos og cellulære automater

En cellulær automat består vanligvis av celler i et gitter, hvor hver celle kan være i en av endelige mange tilstander. Et sett med regler forteller hvordan tilstanden til hver celle avhenger av cellene rundt. Slike cellulære automater ble opprinnelig studert av Stanislaw Ulam og John von Neumann på 40- og 50-tallet, men senere utviklet til en rik teori. Vi ser på Stephen Wolframs 1-dimensjonale cellulære automater, John Conways 2-dimensjonale cellulære automater (Game of Life) og Christopher Langtons varianter av «kunstig liv» (Langton's Ant).

http://www.math.ntnu.no/seminarer/perler/

http://www.math.ntnu.no/seminarer/perler/2013-2014.html

Foredrag
14. februar 2014, kl. 12.15
Forum for matematiske perler (og kuriositeter), NTNU, Trondheim