Programmering som et verktøy for matematisk forståelse

Foredrag
11. desember 2013, kl. 10.45
Matematikksenteret, Ny GIV, Gardermoen