Fibonacci-tallene

Foredrag
6. desember 2013, kl. 10.45
Matematikksenteret, Ny GIV, Oslo