Når matte er mer enn tall: Introduksjon til vitenskapelig matematisk tankegang

Foredrag
27. november 2013, kl. 12.30
Oppvekst 2013, Faglig forum, Trondheim