Pub med professor: Matematiske eksperimenter

Det å finne mønstre og bruke metaforer er helt essensielt i matematikk
og programmering. I dette lekne foredraget snakker Roger Antonsen om
dette, eksperimenterer med mønstre og ser hva som skjer!

Roger Antonsen har doktorgrad i matematisk logikk og bevisteori. Han
har holdt hundrevis av populærvitenskapelige foredrag om matematikk,
formidler realfag på originale måter og underviser kurset «INF1080 –
Logiske metoder» ved Institutt for informatikk. Han har akkurat gitt
ut læreboken «Logiske metoder: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk»,
som fikk Universitetsforlagets lærebokpris i 2013.

Foredrag
21. november 2013, kl. 18.04
RF-kjelleren, Blindern, Oslo