Perspektiver på informatikk og programmering

Foredrag
15. november 2013, kl. 9.50
Lærerkonferansen 2013, Lær Kidsa Koding, Oslo