Åpen sone for eksperimentell informatikk

Foredrag
31. oktober 2013, kl. 11.15
Faglig-pedagogisk-dag 2013, Universitetet i Oslo